ประวัติ

History of Mr. Hiroto Egami & JT SILK Co.,Ltd

1995
กรกฎาคม 1

1995 – 2000

Mr.Hiroto Egami ประธานกรรมการบริษัท เจ.ที.ซิลค์ จำ..Read More
2001
กรกฎาคม 1

2001

ปี ค.ศ. 2001 ได้เข้ามาประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้..Read More
2003
กรกฎาคม 1

2003

ปี ค.ศ. 2003 ก่อตั้งบริษัท เจ.ที.ซิลค์ จำกัด ที่ จ..Read More
2004
กรกฎาคม 17

2004

ปี ค.ศ. 2004 บริษัทงานโรงงานสาวเส้นไหม ที่ จังหวัด..Read More
2007
กรกฎาคม 17

2007

ปี ค.ศ. 2007 เนื่องด้วยสภาวะการแข่งขันทางการตลาดอุ..Read More
2008
กรกฎาคม 17

2008 – 2009

ปี ค.ศ. 2008-2009 เริ่มขยายการตลาดโดยมุ่งสู่ตลาดกา..Read More
2010
กรกฎาคม 17

2010

ปี ค.ศ. 2010 ขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้..Read More
2012
กรกฎาคม 17

2012

ปี ค.ศ. 2012 จัดตั้งฟาร์มเลี้ยงไหมปลอดสารพิษ (Orga..Read More
2014
กรกฎาคม 17

2014

ปี ค.ศ. 2014 ขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวหน..Read More
2016
กรกฎาคม 17

2016

ปี ค.ศ. 2016 เพิ่มการส่งออกวัตถุดิบรังไหม , โปรตีน..Read More