2016

ปี ค.ศ. 2016 เพิ่มการส่งออกวัตถุดิบรังไหม , โปรตีนรังไหม ขยายการตลาดร่วมกับ บริษัทผลิตเครื่องสำอาง แบรนด์ดังอันดับ 1 , 2, และ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และแบรนด์อื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น