2014

ปี ค.ศ. 2014 ขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวหน้า ผิวกายสู่ตลาดยุโรป (EU Market) โดยใช้มาตรฐานการส่งออกของประเทศแถบยุโรป EU STANDARD