2010

ปี ค.ศ. 2010 ขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผิวกาย สู่ตลาดญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศแถบเอเชีย