2007

ปี ค.ศ. 2007 เนื่องด้วยสภาวะการแข่งขันทางการตลาดอุตสาหกรรมเส้นไหมและผ้าไหมที่มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น ทำให้ราคาเส้นไหมทางการตลาดตกต่ำทางบริษัท เจ.ที.ซิลค์ จำกัด ได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดใหม่โดยมุ่งเน้นนำรังไหมสายพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ ( Hybrid Cocoon) ที่ผลิตได้นั้นมาแปรรูปพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามบำรุงผิวพรรณในปีดังกล่าวโดย เริ่มต้น นำรังไหมมาดัดแปลง ทำความสะอาด พัฒนาให้สามารถนำมาเป็น รังไหมขัดหน้า นวดหน้าสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อทดแทนวัสดุสังเคราะห์ ถือได้ว่า บริษัท เจ.ที.ซิลค์ จำกัด ได้เป็นเจ้าตำรับ เจ้าแรก แห่งวงการประดิษฐ์คิดค้นความงามจากรังไหม อีกทั้งรังไหมสายพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศของบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากวงการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จึงทำให้บริษัท เจ.ที.ซิลค์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ได้สร้างนวัตกรรมความงามจากรังไหม ทำให้รังไหมมีคุณค่าทางการตลาดในด้านอุตสาหกรรมความงามมากขึ้นกว่าการที่นำรังไหมมาใช้ด้านสิ่งทอเพียงอย่างเดียว