2004

ปี ค.ศ. 2004 บริษัทงานโรงงานสาวเส้นไหม ที่ จังหวัดลำปาง โดยใช้เครื่องสาวไหมแบบอัตโนมัติ ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น และประกอบกิจการขายส่งเส้นไหมสีเหลืองทองที่มีคุณภาพสูงที่สามารถใช้เป็นเส้นยืนและเส้นพุ่งในอุตสาหกรรมการทอผ้าได้ โดยที่ทำให้ประเทศไทยลดการนำเข้าเส้นไหมเส้นยืนมาจากต่างประเทศได้มากถึง 10-15 ตัน (10,000-15,000 กิโลกรัม) ต่อปีและทำการส่งออกเส้นไหมสีเหลืองทองที่มีคุณภาพสูงไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตชุดกิมิโนต่อไป