2003

ปี ค.ศ. 2003 ก่อตั้งบริษัท เจ.ที.ซิลค์ จำกัด ที่ จังหวัดเชียงใหม่