ผู้บริหารเข้าร่วมรับรางวัลในงานออแกนนิกซิลค์ฟาร์ม

นวัตกรรมอินทรีย์🍃 มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา#MAYUKINUKO #mayukinukobykalaya #ออแกนนิกซิลค์ฟาร์ม คุณค่าที่เราภูมิใจ