งานแสดงสินค้าต่างๆของบริษัท

22 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

งาน Lanna Expo 2017

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกิยรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

……………………………………………………….

7-17 กันยายน 2560

เทศกาลงานวัด

ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์

บูท 14 หน้าร้าน Red Earth เลนกลาง